Molly vom Auenwald

ZB-Nr. 18-0923 Braunschimmel, SG/ V 54 cm, HD-A,

VJP 74 P., spl/ sil., HZP: 184 P.,  VGP 316 P., I. Preis Bringselverweiser, IMP-A 716 Pkt.  Ureter A, HD-A


P-Wurf vom Auenwald

Aus Molly vom Auenwald und Cliff vom Bronnbach
Wurferwartung  Mai 2022


Cliff vom Bronnbach

ZB-Nr. 17- 0837
gewölft am 4.6.2017 Braunweiss, 54 cm, HD-A,

HQ-Wert: 1,01

VJP 70 Pkt, spl., HZP: 155 Pkt, VGP 312 Pkt, I Preis ÜF, BTR.

BTR, 

Zuchtschau SG/ V, Ureter A

Zuchtwertschätzung:

119-104-102-107-103-107-104-0-105-113-100-104